+372 5305 5000
Registreeri

Privaatsuspoliitika

 

1. Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus Tartu Linnatransport haldab veebikeskkonda ratas.tartu.ee ja mobiilirakendust Smart Bike Tartu, mille vahendusel on võimalik kasutada Tartu Rattaringlust (Teenust). Teenuse kasutamisel töötleme isikuandmeid vastavalt Tartu linna andmekaitsetingimustele (tartu.ee/et/andmekaitsetingimused) ja täiendav teave isikuandmete töötlemise kohta on esitatud alljärgnevalt. 

 

2. Teenuse osutamisel töödeldavad isikuandmed:
   2.1. Ees- ja perekonnanimi;
   2.2. Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, elukoht);
   2.3. Vanus;    

   2.4. Sugu; 
   2.5. Makseinformatsioon, sealhulgas krediitkaardi andmed ja/või isikukood ning ühiskaardi või muu samaväärse märgise andmed;    
   2.6. Sõiduinfo, sealhulgas ratta rentimise ja tagastamise aeg ning koht, sõidu kestus ja sõidu teekond.    

 

3. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on kasutaja osalusel sõlmitud lepingu täitmine Teenuse kasutamiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised:
   3.1. Teenuse kasutamiseks on nõutav kasutajakonto loomine, mille kaudu on võimalik aktsepteerida Teenuse kasutustingimused ning valida sobiv makseviis Teenuse eest tasumiseks;
   3.2. Kasutajakonto loomisel sisestatud kontaktandmeid kasutatakse üksnes Teenusega seotud info ja teavituste edastamiseks ning Teenuse kasutamisega kaasnevate nõuete esitamiseks;
   3.3. Makseinformatsiooni ja sõiduinfot töödeldakse teenuse eest tasumise võimaldamiseks vastavalt kasutaja poolt valitud viisile ning sõidu kestusele;
   3.4 Isikukoodi sisestamine on vajalik juhul, kui kasutaja soovib enda kasutajakontoga siduda isikustatud ühiskaardi või muu samaväärse märgise;
   3.5. Rattad on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab tuvastada ratta asukohta ning seeläbi kuvada kasutajale rattaga sõidetud teekonna infot, teavitada kasutajat linnapiirist väljumise kohta, pakkuda kasutajatuge (näiteks reageerida tehnilistele probleemidele) ja tuvastada võimalikke lepingu rikkumisi (näiteks ratta vargus). 

 

4. Kasutajal on kasutajakontole sisenedes juurdepääs enda isikuandmetele ja võimalus nendega igal ajal tutvuda ning isikuandmeid igal ajal uuendada või parandada.

 

5. Isikuandmete volitatud töötlejateks on koostööpartnerid, kes võivad isikuandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on nendega sõlmitud lepingu täitmiseks vajalik. Teenuse osutamisel on volitatud töötlejateks arendus-, hooldus- ja majutusteenust pakkuv Bewegen Technologies Inc. ning makselahenduse pakkuja Elavon Inc. 

 

6. Kasutaja andmeid säilitatakse, kuni kasutajal on kasutajakonto. Kui kasutajakonto kustutakse, kustutatakse kasutajaga seotud isikuandmed, välja arvatud juhul kui andmete säilitamise kohustus tuleneb seadusest. 

Bewegen